ACIS - Association of Conference Interpreters of Serbia

ACIS - Association of Conference Interpreters of Serbia
ACIS Colors

Društvo simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije - DSKPS

Kodeks profesionalnog ponašanja

Ovim Kodeksom profesionalnog ponašanja propisuju se norme profesionalizma, integriteta i poverljivosti, kao i radni uslovi...

Preuzmi

Reference

EU Savet Evrope UN Srbija

KONTAKT